تابلو يكدست قرمز صنعت بيمه در بورس

0

نبض بيمه، در معاملات امروز بورس تهران، تمامي نمادهاي صنعت بيمه حاضر در بازارهاي اصلي بورس و فرابورس قرمزژوش بودند، اين در حالي است كه در مجموع بازار تنها 20 نماد معادل 3.29 درصد داراي صف خريد بودند و  در مقابل معاملات بيش از 422 نماد معادل 69.52 درصد با صف فروش پيگيري شد.

ارزش كل معاملات امروز بورس تهران، بيش از 31441 ميليارد ريال بود كه ناشي از جابجايي 3.888 ميليارد سهم طي 309 هزار و 187 نوبت معاملاتي بود و اين در حالي بود كه ارزش معاملات صنعت بيمه بيش از 38 ميليارد ريال فراتر رفت و حدود 12.235 سهم بيمه اي طي 370 نوبت معاملاتي دادو ستد شدند.

طي معاملات امروز، از ۲۴ شرکت فعال صنعت بيمه در بازارهاي اصلي بورس و فرابورس و بازار پايه نماد ۱۲شرکت بيمه اي قرمزپوش و تنها يك نماد بيمه اي سبزپوش بود.

نمادهاي فملي، فولاد، شستا و نوري در معاملات امروز بيشترين تاثير مثبت را بر شاخص كل داشتند و در مقابل نماد كگل، كچاد و شپنا، فارس و شتران بيشترين تاثير منفي را بر شاخص ثبت كردند.

رفت و آمدها

در معاملات امروز نماد معاملاتي شركت هاي صنايع آذرآب(فاذر)جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور تصميم گيري در خصوص افزايش سزمايه،سرمايه گذاري سهام عدالت استان كرمانشاه(وسكرشا)جهت برگزاري مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده به منظورانتخاب اعضاي هيئت مديره،حق تقدم استفاده نشده شركت تامين سرمايه نوين(تنوينح)با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي، دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص1)، سرمايه گذاري ساختمان ايران (وساخت1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه الف، دوده‌ صنعتي‌ پارس‌ (شدوص1) با توجه به افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب، متوقف شدند.

نماد معاملاتي شركت گروه بهمن(خبهمن) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه،سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات(ومعادن) پس از برگزاري مجمع عمومي فوق العاده مبني بر افزايش سرمايه بازگشايي شدند.

نماد معاملاتي شركت ايركا پارت صنعت(خكار)،حق تقدم استفاده نشده شركت كارخانجات دارو پخش(داروح)با توجه به عدم كشف قيمت در روز معاملاتي قبل بدون محدوديت نوسان قيمت حراج شد .

طبق اطلاعيه منتشره در تارنماي كدال به نشاني codal.ir جهت بررسي وضعيت اطلاعاتي ناشر، نماد معاملاتي شركت داده گسترعصرنوين-هاي وب (هاي وب1) حداكثر تا تاريخ 1400/02/20 تعليق شد. نماد معاملاتي شركت نوش مازندران(غنوش)مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتي شد.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید