مدیران ریسک آموزش ندیده‌اند/ مدیریت ریسک در صنعت بیمه جزیره‌ای است

0

مدیر ریسک واکچوئری شرکت بیمه آرمان،با بیان اینکه مدیریت ریسک همیشه در شرکت‌های بیمه‌ای بوده اما باید سیستمی شود، گفت: باید مدیریت ریسک از حالت جزیره‌ای خارج شده و تمامی ارکان شرکت در آن سهم داشته باشند.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛ “بهنام شهریار” گفت: مدیریت ریسک به صورت ناقص همیشه در شرکت های بیمه ای وجود داشته است.

وی، افزود:حاکمیت شرکتی دوبازو دارد که یکی حسابرسی داخلی است که اطمینان بخشی در شرایط جاری را نشان می دهد و دیگری مدیریت ریسک است که اطمینان بخشی در شرایط آتی را نشان می دهد.

شهریار،بابیان اینکه مدیریت ریسک همیشه در شرکت های بیمه ای بوده اما باید سیستمی شود، گفت: مدیر ریسک باید به هیات مدیره در خصوص وضعیت شرکت،تحمل ریسک ،میزان ریسک پذیرفته شده و حتی بابت هر سود بدست آمده نیز به هیات مدیره گزارش دهد.

مدیر ریسک و اکچوئری شرکت بیمه آرمان، با بیان اینکه حرکت در زمینه مدیریت ریسک بسیار مثبت و خوب بوده، افزود: سال 95، آئین نامه 93 تصویب شد و واحدها ایجاد و کمیته ها فعال شدند.

شهریاربا اشاره به ایجاد کارگروه ریسک در سندیکای بیمه گران ایران، اظهار کرد: در آیین نامه 90 ذکر شده که مدیر ریسک حتما باید تایید صلاحیت شود پس این مسیر روبه رشد و بسیار مثبت است اما هنوز به بلوغ کافی نرسیده است.

وی، معتقد است که، حرکت ایجادشده مثبت است اما مدیران ریسک آموزش کافی ندیده اند وساختارشرکت ها به لحاظ آی تی، دیتا و تخصص پیشرفت نکرده و به چند سال زمان نیاز است تا ارزش این واحدها درک شود.

مدیرریسک و اکچوئری شرکت بیمه آرمان، اذعان داشت: یکی از نکات جا افتاده در این مبحث، آموزش مدیران ریسک است که نیاز به آموزش های بسیار گسترده ای دارند.

شهریار، با بیان اینکه مدیریت ریسک شامل علوم و مهارت های بین رشته ای است، افزود: یک مدیر ریسک باید مالی، سرمایه گذاری و مدیریت دارایی و بدهی، فنی و قوانین بیمه ای را به خوبی بداند بنابراین تربیت مدیران ریسک کار راحتی نیست.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید