صنعت بیمه به رشته‌های روانشناسی ورود نکرده است

0
صنعت بیمه به رشته‌های مشاوره‌های روانشناسی ورود نکرده استدبیرکل انجمن دراماتراپی ایران، بیان کرد: صنعت بیمه در حوزه روان تنها بخش روانپزشکی را تحت پوشش بیمه‌ای قرارداده و به رشته‌های مشاوره‌های روانشناسی و دراماتراپی ورود نکرده است.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛ مجید امرائی با بیان اینکه انجمن دراماتراپی تاکنون با شرکت‌های بیمه‌ای وارد مذاکره نشده، افزود: حوزه دراماتراپی یک حوزه بین رشته‌ای مابین روانشناسی و هنر است و هنر درمانی است.

وی، معتقد است که شرکت‌های بیمه‌ای می‌توانند فایلی را تحت عنوان درمان‌های کمکی که به عنوان درمان‌های یاور هستند ایجاد کنند، زیرا خیلی از درمان‌ها هستند که به عنوان درمان یاور در کنار درمان دارویی کار توانبخشی انجام می‌دهند.
امرائی ادامه داد: به عنوان نمونه کاردرمانی، مشاوره و مددکاری حوزه‌های جانبی مرتبط با درمان هستند که اگر شرکت‌های بیمه‌ای به این بخش ورود کنند و خدمات مناسبی را به درمان جویان و درمانگران ارائه دهند کمک بزرگی به این حوزه می‌شود.
وی، با بیان اینکه در تمام دنیا خدمات روانشناسی تجربی واجتماعی به جامعه خدمات بسیاری ارائه می‌دهند، گفت: متاسفانه در ایران تحقیق و تفحصی در این حوزه‌ها انجام نشده و مراجعین اینگونه خدمات از خدمات درمانی با پوشش بیمه‌ای بهره مند نمی‌شوند.
دبیرکل انجمن دراماتراپی ایران تعداد اعضای انجمن متبوع خودرا ۶۰۰ عضو برشمرد که شامل ۲۰۰ عضو رسمی و ۴۰۰ عضو مرتبط با فعالیت انجمن و غیر رسمی می‌شود.
امرائی تاکید کرد: اگر انجمن بتواند اعضای خودرا به شرکت‌های بیمه‌ای معرفی کند و اعضای انجمن بتوانند از خدمات بیمه‌ای استفاده کنند هم به فعالان حوزه دراماتراپی و هم درمانجویان کمک می‌شود و هم اینکه شرکت‌های بیمه‌ای بابت فعالیت در این حوزه منفعت خواهند برد.

 

چابک آنلاین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید