100 هزار نفر از آمار بیمه شدگان تامین اجتماعی کم شد/ سهم خوراکی از هزینه‌ها چقدر است؟

0

در تابستان ۱۳۹۹ تعداد بیمه شدگان اصلی برابر ۱۴.۲ میلیون نفر اصلی و ۲۲.۵ میلیون نفر تبعی بوده است. حدود ۱۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان کاسته شد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛  آمارها نشان می‌دهد، در تابستان امسال حدود 100 هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی کاهش یافت.

رفاه و تامین اجتماعی

ضریب شیوع بیمه بیکاری (نسبت مقرری بگیران بیمه بیکاری در طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۵ر۱ به ۱٫۶ رسیده است. در همین دوره ضریب پوشش از ۵۲٫۰ درصد به ۵۳٫۱ درصد رسیده است. در تابستان سال ۱۳۹۹ این ضریب برابر ۱٫۳ بوده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل ۰٫۵ کاهش داشته است.

در سال ۱۳۹۵ تعداد بیمه شدگان اصلی و تبعی سازمان تأمین اجتماعی، ۱۳۷۷۹۶۲۰ نفر شامل ۱۱۱۸۳۸۳۵ مرد و ۲۵۹۵۷۸۵ زن بوده است این تعداد در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۴۳۷۳۲۶۰ نفر که شامل ۱۱۵۱۹۸۳۰ مرد و ۲۸۵۳۴۳۰ زن می باشد، رسیده است. در تابستان ۱۳۹۹ تعداد بیمه شدگان اصلی برابر ۱۴۲۷۳۳۹۴ نفر اصلی و ۲۲۵۷۸۳۷۱ مورد تبعی بوده است. حدود ۱۰۰ هزار نفر از بیمه شدگان کاسته شد.

بیمه بیکاری در تابستان ۱۳۹۹ برابر ۱۸۷۹۹۸ نفر اصلی و ۳۵۰۸۹۴ مورد تبعی بوده است که نسبت به فصل مشابه در سال قبل به ترتیب ۶۲۰۴۶ و ۲۲۲۷۱ نفر کاهش داشته است.

در تابستان ۱۳۹۹ تعداد کل بیمه شدگان خاص اصلی ۴۱۰۱۵۳۵ و بیمه شده تبعی برابر ۷۱۵۴۷۳۶ مورد بوده است. در همین فصل در تعداد بیمه شده در حرف و مشاغل آزاد برابر ۱۱۵۴۲۶۳ نفر بوده است که نسبت به فصل بهار ۱۳۹۹ تعداد ۶۸۰۴۸ نفر و نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۲۹۲۶۳ نفر افزایش داشته است. همچنین در فصل تابستان ۱۳۹۹، تعداد ۲۸۴۸۴۶ نفر بافنده، ۹۰۱۱۶۸ نفر راننده، ۷۱۲۷۷۹ نفر بیمه شده اختیاری، ۸۴۰۴۳۷ نفر کارگر ساختمانی نام نویسی شده، ۴۳۵۰۹ باربر، ۲۹۷۱۱ خادم مسجد، ۳۰۴۶ زنبوردار و صیاد و ۱۳۱۷۷۶ کارفرمای صنفی بیمه شده اند.

طی سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری از ۲۷۸۸۷۲ هزار ریال به ۵۴۱۰۰۷ هزار ریال رسیده است در حالی که هزینه خالص در طی همین مدت از ۲۶۲۳۹۷ هزار ریال به ۴۷۴۳۷۹ هزار ریال رسیده است.

در خانوار روستایی متوسط درآمد در دوره مذکور از ۱۶۱۰۳۸ هزار ریال به ۲۹۷۰۲۲ هزار ریال و هزینه خالص از ۱۴۶۹۸۳ به ۲۶۱۰۰۶ هزار ریال رسید.

در این مدت ترکیب هزینه های سالانه یک خانوار شهری، هزینه کل از ۲۶۲۳۹۷ هزار ریال به ۴۷۴۳۷۹ هزار ریال، هزینه های خوراکی و دخانی از ۶۲۴۳۱ هزار ریال به ۱۱۷۵۲۹ هزار ریال و هزینه های غیر خوراکی از ۱۹۹۹۶۷ هزار ریال به ۳۵۶۸۵۰ هزار ریال رسیده است.

در خانوار روستایی هزینه کل از ۱۴۶۹۸۳ هزار ریال به ۲۶۱۰۰۶ هزار ریال، هزینه های خوراکی و دخانی از ۵۷۷۷۸ هزار ریال به ۱۰۲۶۶۴هزار ریال و هزینه های غیرخوراکی از ۸۹۲۰۵ هزار ریال به ۱۵۸۳۴۲ هزار ریال رسیده است.

 

فارس

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید