صف خريد نوين همزمان با انتشار گزارش عملكرد دي ماه

0

نبض بيمه، زهرا ذوالفقاريان، امروز و همزمان با انتشار گزارش عملكرد ماهانه بيمه نوين در دي ماه شاهد تشكيل صف خريد براي اين نماد بيمه اي بوديم و نوين عنوان سودسازترين نماد بيمه اي را در معاملات امروز به نام خود ثبت كرد.

بررسي عملكرد ماهانه بيمه نوين نشان مي دهد اين شركت طي يك ماه گذشته بيشترين خسارت پرداختي را در بيمه باربري متحمل شده و از مجموع 1650 ميليارد ريال خسارت پرداختي در دي ماه بيش از 62 درصد معادل 1015 ميليارد ريال آن مربوط به بيمه باربري بوده است.

مجموع حق بيمه صادره(شامل قبولي اتكايي) بيمه نوين از ابتداي سال تا پايان دي ماه بيش از 11568 ميليارد ريال بوده و در مقابل اين شركت 6278 ميليارد ريال خسارت پرداختي داشته است.

بررسي حق بيمه صادره بيمه نوين در انواع مختلف بيمه نشان مي دهد عمده بيمه نامه هاي صادره اين شركت در بيمه درمان با 37 درصد معادل 4336 ميليارد ريال بوده و پس از آن بيمه ثالث با 16 درصد معادل 1802 ميليارد ريال، بيمه زندگي اندوخته دار با 11 درصد معادل 1244 ميليارد ريال، بيمه زندگي غير اندوخته دار با 7 درصد معادل 818 ميليارد ريال، بيمه بدنه خودرو با 787 ميليارد ريال و بيمه نامه هاي مسئوليت با 6درصد معادل 666 ميليارد ريال بيشترين سهم را در تركيب حق بيمه صادره (نوين)داشته اند.

از ابتداي سال جاري تا پايان دي ماه، بيمه درمان با 42 درصد معادل 2661 ميليارد ريال، بيشترين سهم را در خسارت پرداختي بيمه نوين داشته، بيمه نامه باربري با 16 درصد معادل1022 ميليارد ريال ديگر بيمه نامه خسارت پذير نوين بوده  و بيمه ثالث اجباري با 14 درصد معادل 859 ميليارد ريال در رتبه سوم  و بيمه زندگي اندوخته دار با 8 درصد معادل 472 ميليارد ريال در جايگاه چهارم قرار داشته است.

پس از بيمه باربري، بيمه  درمان با 22 درصد معادل 365 ميليارد ريال بيشترين سهم را در خسارت پرداختي بيمه نوين داشته و بيمه ثالث(اجباري) با 5 درصد معادل 88 ميليارد ريال، بيمه مسئوليت با 3درصد معادل 49 ميليارد ريال، بيمه زندگي اندوخته دار با 2 درصد معادل 39 ميليارد ريال و بيمه زندگي غير اندوخته دار با 31 ميليارد ريال بيشترين هزينه را بر اين بيمه گذار تحميل كرده اند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید