بخش اجرایی کشور در تامین حق بیمه مهم خود با مشکل مواجه است

0

مدیربیمه‌های آتش سوزی شرکت بیمه البرز، با بیان اینکه بعید است که هیچ دستگاه اجرایی دولتی و وابسته به دولت باشد که پوشش بیمه‌ای برای اموال خود نداشته باشد، افزود: درحال حاضر موضوع عدم کفایت پوشش بیمه ای یا پوشش جامع بیشتر مطرح شده است.

نبض بیمه ، ،چندی پیش، دولت در راستای تکلیف مندرج در قانون مدیریت بحران کشور و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور، آیین‌نامه اجرایی توسعه پوشش بیمه‌ای اموال دستگاه‌های اجرایی به قیمت کارشناسی را تصویب کرد.

“علیرضا مقرب” در گفت و گو با چابک آنلاین، گفت: ساختمان ها، تجهیزات و تاسیسات دستگاههای اجرایی که متعلق به دولت است مطابق با قوانین حاکم برکشور باید از پوشش های بیمه ای مناسب برخوردارباشد.

وی افزود: دولت با ابلاغ این بخشنامه تمامی دستگاههای دولتی ووابسته به دولت را ملزم کرده که نه تنها پوشش بیمه ای مناسب را برای داراییهای متعلق به دولت تهیه کنند حتما کفایت  بیمه ای را هم درنظر بگیرند.

مدیربیمه های آتش سوزی شرکت بیمه البرز، خاطرنشان کردکه، اگر قصوری در این زمینه صورت گیرد مسئولیت آن به عهده مسئولی است که اموال و دارایی های دولت را دراختیار دارد و باید تصمیم گیری می کرده است.

مقرب با بیان اینکه ضریب نفوذ بیمه، حق بیمه صادره به نسبت تولید ناخالص داخلی است، ادامه داد: با افزایش سهم حق بیمه ، ضریب نفوذ نیز افزایش می یابد.

وی اذعان داشت: وقتی اشخاص اموال خود را کمتر از ارزش واقعی آن بیمه می کنند به دلیل آنکه حق بیمه به نسبت ارزش واقعی گرفته نشده، ضریب نفوذ بیمه هم کاهش می یابد.

مدیربیمه های آتش سوزی شرکت بیمه البرزبا اشاره به ضریب نفوذ بالای بیمه درکشورهای پیشرفته، افزود: درست است که اثرگذاری بیمه های عمردرضریب نفوذ بیمه بسیار بالا است اما بخش قابل توجهی از این ضریب نفوذ خوب مربوط به درست بیمه کردن اموال است.

مقرب تصریح کرد: موضوعات بیمه ای مورد توجه همه دستگاههای اجرایی است چون از اثرات و منافع آن استفاده کرده اند اما آن چیزی که باعث می شود این موضوع به قوتی که باید دنبال نشود کم بیمه ای است.

وی دلیل اصلی کم بیمه ای در کشوررا متاثر از دوموضوع دانست وگفت: مسئله اول تورم است که منجر به نوسانات بسیار زیادی در قیمت اموال می شود و تجدید ارزیابی دارایی ها برای دستگاههای اجرایی سخت، زمانبر و هزینه براست.

مدیربیمه های آتش سوزی شرکت بیمه البرز، ادامه داد: ازآنجایی که این هزینه ها با توجه به شرایط اقتصادی کشور در بودجه سازمان ها درنظر گرفته نمی شود در این امر اثرگذار است.

مقرب،افزود: بخش اجرایی کشور در تامین حق بیمه بیمه نامه های مهم خود با مشکل مواجه هستند و این مشکل تامین بودجه در کاهش ضریب نفوذ بیمه اثرگذار خواهد بود.

وی اظهارکرد: در بسیاری از مواقع سازمان های اجرایی به لزوم بیمه کردن آگاه هستند ولی به دلیل عدم امکان تامین منابع مالی یا اموال را  بیمه نمی کنند یا این امر با تاخیر مواجه می شود.

مقرب با بیان اینکه بعید است که هیچ دستگاه اجرایی دولتی و وابسته به دولت باشد که پوشش بیمه ای برای اموال خود نداشته باشد، افزود: درحال حاضر موضوع عدم کفایت پوشش بیمه ای یا پوشش جامع مطرح است.

چابک آنلاین

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید