زیان ناخالص بیمه آسیا بی احتساب سرمایه گذاری از ذخایر فنی

0

نبض بیمه، بیمه آسیا بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30 آذر 1399، زیان ناخالص210 میلیارد تومانی فعاليت بيمه ای (قبل از درآمد سرمایه گذاری از محل ذخایر فنی) را متحمل شده در حالی که این رقم در دوره مشابه قبلی 146.4میلیارد تومان بوده و در در پایان دوره مالی 1398 این رقم 208.5 میلیارد تومان بوده است.

این موضوع از این نظر حائز اهمیت است که شرکت های بیمه ای در صورت های مالی 6 ماهه و 9 ماهه خود اکثرا سودهای خوبی از محل سرمایه گذاری ذخایر فنی شناسایی کرده اند که با توجه به وضعیت چند ماه اخیر بازار سرمایه و غیر قابل تکرار بودن این سودها، سهامداران صنعت بیمه در تحلیل این نمادها باید بر سودآوری آنها از محل فعالیت های بیمه ای متمرکز شوند.

بدین دلیل علی رغم سود عملیاتی فزاینده شرکت های بیمه ای در صورت های مالی 6 و 9 ماهه  سهامداران آنان باید به کیفیت این سود نیز توجه کنند و این نکته ای است که به خوبی در نماد آسیا مشهود است.

این گزارش می افزاید، از نکات منفی صورت مالی این شرکت بیمه ای کاهش 13 درصدی درآمد کازمزد و کارمزد اتکایی بوده، همچنین سایر درآمدهای بیمه ای این شرکت کاهش 96 درصدی را نشان می دهد و از 190.7 میلیارد تومان به 8.3 میلیارد تومان تقلیل یافته است!

یر این اساس، درآمد سرمایه گذاری های بیمه آسیا از محل ذخایر فنی با رشد 401 درصدی 1017.1 میلیارد تومان بوده که این رقم در دوره مشابه قبلی 202.6 میلیارد تومان بوده، در نتیحه سود ناخالص فعالیت بیمه ای این شرکت با رشد 131 درصدی 806.4 میلیارد تومان بوده است.

درآمد سرمایه گذاری ها از محل سایر منابع نیز با رشد 346 درصدی رقم 99.2 میلیارد تومان گزارش شده و در نهایت هزینه اداری و عمومی 365.2 میلیارد تومانی بیمه آسیا، سود عملیاتی 540.5 میلیارد تومانی برای این شرکت به همراه داشته است.

سود خالص هر سهم آسیا 2352 ریال بوده که 2350 ریال از این سود از محل فعالیت های عملیاتی محقق شده که رشد 671 درصدی نسبت به دوره مشابه قبلی نشان می دهد.

 

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید