کارشناسان بیمه خسارت در مزارع را با دلیل تراشی رد می‌کنند

0

یک کشاورز نمونه محصول جو،گفت: بیمه‌ها باید خسارت را به معنای واقعی آن ارزیابی کنند و به دنبال دلیل تراشی نباشند.

وی،با بیان اینکه بیمه باید خسارت را به معنای واقعی ارزیابی کند، افزود: کارشناسان بیمه هرگونه خسارتی که به مزرعه وارد می شد را با دلیل تراشی رد می کرد.

این کشاورز نمونه محصول جو آبی تصریح کردکه 700 هکتار زمین کشاورزی دارد که 250 هکتارآن زیر کشت می رود.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید