تاكيد مدير كل فرهنگي تامين اجتماعي بر ضرورت تغییر در محیط زیست فرهنگی سازمان

0

وی افزود: تلاش می شود با تعیین مسیر شفاف ارتباط با شرکای اجتماعی از ابعاد مختلف نسبت به توسعه تعامل و ارتباط با شرکای اجتماعی اقدام شود. همچنین توسعه تولیدات کالا های فرهنگی و ارتباطی در دستور کار است.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در اولین جلسه با کارکنان این اداره کل بر تقویت نقش آفرینی موثر فرهنگی تک تک کارکنان برای تحقق اهداف و برنامه های فرهنگی، اجتماعی و ارتباطی تاکید کرد.

به گزارش «نبض‌بیمه»؛  دکتر علی جهانی  فعالیت های حوزه فرهنگی و اجتماعی را چند بعدی و چند سطحی دانست و گفت؛ بدون شک پاسخگویی و تامین رضایتمندی حدود 45 میلیون نفر مخاطب سازمان تامین اجتماعی کاری دشوار است اما کار اصلی حوزه فرهنگی و اجتماعی، افزایش دایره تعامل با مخاطبان از طریق ارتقای جایگاه فرهنگی و اجتماعی و توسعه اثر بخشی فعالیت های آن است.

وی افزود: توجه نکردن به چالش های فرهنگی و ارتباطی، سازمان تامین اجتماعی را با مشکلات مختلفی مواجه نموده و هزینه های فراوانی بر این سازمان تحمیل کرده است. 
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی با تاکید بر نقش موثر فعالیت های فرهنگی در کاهش هزینه های سرباری گفت: توجه نکردن به چالش های ارتباطی و فرهنگی باعث بروز نارضایتی خواهد شد و عناصر فعال فرهنگی باید به این موضوعات آشنا باشند و برای جلوگیری از نارضایتی برنامه ریزی کنند.
وی افزود: برای موفقیت در فعالیت های فرهنگی نیازمند شناخت وضع موجود و بازبینی قواعد و اهداف و تغییر، تحول، پویایی و توسعه هدفمند هستیم.
جهانی با تاکید بر ضرورت تغییر در محیط زیست فرهنگی سازمان تامین اجتماعی گفت: برای اعمال تغییرات فرهنگی، نیازمند جامع نگری و فهم سیستمی هستیم.
وی ادامه داد: معتقدم با اقدامات فرهنگی و ارتباطی علاوه بر تامین رضایتمندی مخاطبان می توان میزان درآمدهای سازمان تامین اجتماعی را چند برابر کرد و در این مورد باید به تحقق کیفیت خدمات، کیفیت اطلاعات، کیفیت سیستمی و اعتماد و رضایتمندی توجه کرد.
مدیر کل فرهنگی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای توسعه تعامل و گفتمان اجتماعی با شرکای اجتماعی گفت: با استفاده از فن آوری های جدید ارتباطی و ظرفیت های موجود در سازمان زمینه توسعه تعامل با رهبران افکار عمومی، شرکای اجتماعی که اعضای تشکل های صنفی بیمه شدگان، کارفرمایان و مستمری بگیران هستند، زمینه تحقق اهداف فرهنگی و اجتماعی را فراهم خواهیم کرد.
جهانی خاطر نشان کرد: توسعه گفتمان سازی باید با نگرش و نگاه اثر بخشی اعمال شود و از این پس  در شناسایی کارکردهای فرهنگی، ارتباطی و تعاملی در سه بخش بیمه ای، درمانی و اقتصادی برنامه ریزی و فعالیت فرهنگی خواهیم داشت.
وی افزود: تلاش می شود با تعیین مسیر شفاف ارتباط با شرکای اجتماعی از ابعاد مختلف نسبت به توسعه تعامل و ارتباط با شرکای اجتماعی اقدام شود. همچنین توسعه تولیدات کالا های فرهنگی و ارتباطی در دستور کار است.
جهانی یاد آور شد: در تمام تصمیم گیری هایی که به نوعی به شرکای اجتماعی مرتبط است، اثر گذاری فرهنگی خواهیم داشت و در این راستا برنامه های مختلف عملیاتی را طراحی و اجرا خواهیم کرد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید