بررسی پروژه های توسعه محلات و کوچک مقیاس منطقه 3

0

به منظور ترویج رویکرد محله محوری در شهر تهران و تغییر نگاه مدیریت شهری، پروژه های توسعه محلات و کوچک مقیاس شهرداری منطقه 3 تهران بازبینی شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 3، مهدی شیرزاد رییس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات گفت: ستاد بازآفرینی شهر تهران ظرفیتی فرابخشی است که نهادها و دستگاه های دیگر هم عضو آن هستند و اسناد بالادستی محکمی دارد و از کمیته های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها کمیته اجتماعی و فرهنگی است.
او افزود: اسناد توسعه محلات شهر تهران بیشتر در محله هایی اجرایی می شود که دارای بافت فرسوده هستند که در منطقه 3 این بافت های فرسوده کمتر است.
شیرزاد ابراز کرد: بحث پروژه های کوچک مقیاس محله ای در اکثر محلاتی که سند توسعه محله ای دارند اجرایی می شود ضمن اینکه این پروژه ها متکی بر توسعه محلات هستند و پشتوانه قابل دفاع و محکمی دارند.
رییس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات اظهار کرد: طی دو نوبت، 900 پروژه کوچک مقیاس و توسعه محلاتی به مناطق 22 گانه شهرداری تهران اعلام شده است.
به گفته شیرزاد، پروژه های طراحی اجتماعی، شهر در دسترس، اتاف و تسهیل گری اجتماعی، چهار پروژه ای است که با توجه به مباحث محله محوری در محلات شهر تهران در حال اجرا است.
او بیان کرد: شناسایی پشتوانه های کارشناسی پروژه های کوچک مقیاس محله ای گام اول در زمینه ترویج پروژه های توسعه محلات و کوچک مقیاس شهرداری های مناطق است.
رییس دبیرخانه ستاد راهبری مرکزی ساماندهی مشارکتهای اجتماعی در محلات تصریح کرد: با وجود بدنه کارشناسی و بافت منطقه 3، ظرفیت پایه ریزی اسناد توسعه محلات در این منطقه وجود دارد و مسیر آن روشن است.
او افزود: با وجود اینکه ضرورت امروز شهر تهران،استفاده از دوچرخه است اما ایجاد مسیرهای دوچرخه باید پشتوانه های کارشناسی شده ای داشته باشد.
شیرزاد با بیان اینکه پروژههای کوچک مقیاس باید کاربرد محور باشد گفت: این منطقه دارای ظرفیت های تاریخی و گردشگری متعدد همچنین برخی ویژگی های اجتماعی است که باید در تعریف پروژههای کوچک مقیاس به آن توجه نمود.

در ادامه کاظم کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه 3 گفت: کارهای مطالعاتی تخصصی و کارشناسی شده ای برای ایجاد مسیر دوچرخه در این منطقه انجام شده است.
او ادامه داد: یکی از سیاست های اصلی مدیریت شهری در سال جاری اجرای پروژه های کوچک مقیاس براساس سند توسعه محلات و درخواست های شهروندان است.
آرین رجبی نسب معاون برنامه ریزی و توسعه شهری منطقه 3 نیز در این جلسه تاکید کرد، که کارکرد دفاتر توسعه محلات نباید فقط در محلات بافت فرسوده باشد.
در ادامه روند اجرایی پروژههای کوچک مقیاس منطقه با سخنان معاونین اجتماعی، برنامه ریزی، عمران، خدمات شهری و اداره های مرتبط بررسی شد و گزارش دفاتر توسعه مستقر در محلات ونک و زرگنده توسط دکتر آزاد مدیر طرح و برنامه ستاد مرکزی به روزرسانی شد.
مدعوین به صورت آنلاین در مباحث و موضوعات این نشست تبادل نظر و تعامل داشتند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید