تاسیس شرکت‌های تخصصی منجر به افزایش ضریب نفوذ بیمه می‌شود

0

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ خاطرنشان کرد که توسعه فرهنگ بیمه در سطح جامعه و گسترش پوشش ریسک‌‌های موجود در فضای کسب و کار، به عنوان نتیجه داخلی و ارتقای رتبه بیمه‌گری و ایجاد فضای رقابت با شرکت‌های مشابه درسایر کشورها، به عنوان تأثیر بین‌المللی، در کنار سایر مزایا، موجب افزایش ارزش تشکیل شرکت‌های تخصصی بیمه می‌شود.

به گزارش نبض بیمه ،”علی عزتی” درگفت و گو با چابک آنلاین، گفت:بر اساس استانداردهای توصیه شده در صنعت جهانی بیمه و درراستای توسعه متوازن اقتصادی کشورها و پیشگیری ازهرگونه انحصار و تبعات ناشی از آن، لازم است که به ازای هر یک میلیون نفر از جمعیت جهان، حداقل یک موسسه بیمه‌ای وجود داشته باشد.

وی، افزود: اقدامات اخیر شورای عالی بیمه، قابل توجیه است و متناسب سازی تعداد شرکت های بیمه گر با جمعیت کشور، گامی در جهت رقابتی‌تر و شفاف‌تر کردن  فضای کسب و کار برای شرکت های بیمه گر فعال  و فعالین اقتصادی در بخش های متعدد خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ خاطر نشان کرد: براساس رویکرد کلان برنامه ششم توسعه، متولیان صنعت بیمه باید متمرکز بر برنامه های توسعه ای باشند و این مهم نمی تواند تنها با ارایه مجوز به شرکت های بیمه ای جدید تامین شود.

عزتی، با بیان اینکه باید فکری هم به حال توسعه بازار‌های موجود کرد، ادامه داد:درصورت تقسیم سبد‌های پرتفو‌ی موجود و عدم افزایش وسعت کیک بیمه، هیچ اتفاق مناسب و مفیدی نخواهد افتاد.

وی تصریح کرد: سیاست گذاری و اعمال رویکرد افزایش تعداد شرکت های بیمه ای، بایدمنطبق با الزامات مندرج در اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه و درچارچوب وضعیت اقتصادی کشور باشد.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ خاطرنشان کرد که درحال حاضر صنعت بیمه امکان دسترسی به دانش روز و تجارب شرکت‌های موفق بیمه گر در سطح جهان را ندارد و خدمات بیمه‌ای در حال ارایه در داخل نیز بیشتر به صورت معمول و بر اساس روش ها و روال سنتی گذشته، ارایه می شود و فاقد نوآوری های قابل تامل است.

وی افزود: به دلیل شرایط اقتصادی ، خرید بیمه های اختیاری توسط عموم مردم  و حتی بنگاه های اقتصادی کوچک در اولویت، قرار ندارد  و با این وضع باید حق داد که بخش عمده ای از کارشناسان و فعالین صنعت بیمه در کشور، نگران اعمال رویکرد ارایه مجوزها برای شرکت های بیمه گر جدید، باشند.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ اذعان داشت که وجود بیمه‌ نامه های اجباری مانند شخص ثالث در ایران باعث شده که شرکت‌های بیمه وقت و توان خود را بیشتر صرف رقابت های مرتبط با افزایش سهم و انحصاربازار، کنند.

معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات شرکت بیمه حافظ با اشاره به توجه ویژه متولیان صنعت بیمه در چند سال گذشته به تشکیل شرکت‌های تخصصی بیمه ای اظهارکرد:  این نوع بیمه گران، به دلیل دوری از ریسک و پرتفوی سایر رشته‌ها، بازدهی بیشتری در بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند.

عزتی تاکید کرد: شرکت های تخصصی بیمه با ارائه انواع محصولات بیمه‌ای، می توانند گام بزرگی در جهت تقسیم صحیح و دقیق ریسک برداشته و موجب ایجاد رضایت در جامعه بیمه‌گذاران شوند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید