افزایش قابل توجه پرداختی به پرستاران

0

به نقل از ایسنا دکتر سید کامل تقوی نژاد اظهارکرد: در دو سال گذشته با هدایت و راهنمایی وزیر بهداشت و تلاش تمامی همکاران در حوزه ستادی وزارتخانه و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، اقدامات مهمی در جهت بهبود وضعیت نیروی انسانی حوزه‌ سلامت به ویژه استخدام و به کارگیری نیروها و بهبود معنادار، قابل توجه و کم‌سابقه یا بی‌سابقه در وضعیت پرداختی به نیروی انسانی در حوزه‌ سلامت انجام شده است.

وی افزود: در گزارشی به اهم اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف به منظور بهبود وضعیت گروه پرستاران، وضعیت منابع انسانی، میزان رشد دو سال گذشته و آثار آن بر بهبود شاخص‌های حوزه‌ سلامت به ویژه نسبت پرستار به تخت به عنوان یکی از شاخص‌های ارزیابی تناسب بین زیرساختهای حوزه‌ سلامت با کمیت منابع انسانی در این حوزه پرداخته شده است.

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت یادآور شد: اقدامات و عملکرد رخ داده برای بهبود پرداختی در دسترس در گروه پرستاری به صورت تفصیلی و روشن مشخص و نشان داده شده است که افزایش و رشدهای رخ داده در دو سال گذشته بی‌سابقه و حتی در مقایسه با تورم سال‌های اخیر نیز میزان افزایش در رقم حکم گروه پرستاری قابل توجه بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این گزارش به اقدامات انجام شده به ویژه اصلاحات فرایندی در حوزه‌ پرداخت ها و کاهش قابل توجه متوسط بازه‌ زمانی معوقات کارانه کادر سلامت پرداخته شده است. همچنین اقدامات انجام شده در دوره‌ شیوع ویروس کرونا برای حمایت و قدردانی از زحمات کادر سلامت کشور ذیل اصلاحات صورت گرفته برای جذب و استخدام نیروی انسانی، شهدای خدمت سلامت و میزان منابع تامین شده برای جبران زحمات کادر سلامت مشخص شده است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید